Березанський  центр дистанційного навчання

Представництво Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» «Березанський  центр дистанційного навчання» здійснює освітню діяльність за технологіями дистанційного навчання.

Березанський ЦДН є структурним підрозділом Академії. Березанський ЦДН у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Навчальна діяльність Березанського ЦДН здійснюється за допомогою професійно спрямованого інформаційно-комп'ютерного навчального середовища, що базується на використанні комп'ютерної техніки та мережних засобів зв'язку, які забезпечують обмін навчальною інформацією на відстані та реалізують систему супроводу й адміністрування навчального процесу.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Академії, протокол №21 від 28 липня 2000 р., було створене Березанське відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом, яке перейменоване в Березанський коледж МАУП, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Академії, протокол №93 від 14 листопада 2005 р.

Березанський коледж МАУП на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Академії, протокол №21 від 30 березня 2007 р., був перейменований на Березанську філію МАУП.

Березанську філію МАУП реорганізовано у Представництво ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом» «Березанський центр дистанційного навчання» рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом», протокол №10 від 12 травня 2015 р.

Керівництво Представництвом ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом» «Березанський центр дистанційного навчання» здійснює директор – Кащеєва Галина Миколаївна, доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри економіки та менеджменту Всеукраїнського університету ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом».

 

Усі спеціальності мають ліцензії та сертифікати про акредитацію видані Міністерством освіти і науки України. Інститут готує майбутніх фахівців за такими спеціальностями: