Про Центр

Березанський  центр дистанційного навчання

Загальна характеристика Представництва Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» «Березанський  центр дистанційного навчання»

Представництво Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» «Березанський  центр дистанційного навчання» здійснює освітню діяльність за технологіями дистанційного навчання.

Березанський ЦДН є структурним підрозділом Академії. Березанський ЦДН у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Навчальна діяльність Березанського ЦДН здійснюється за допомогою професійно спрямованого інформаційно-комп'ютерного навчального середовища, що базується на використанні комп'ютерної техніки та мережних засобів зв'язку, які забезпечують обмін навчальною інформацією на відстані та реалізують систему супроводу й адміністрування навчального процесу.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Академії, протокол №21 від 28 липня 2000 р., було створене Березанське відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом, яке перейменоване в Березанський коледж МАУП, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Академії, протокол №93 від 14 листопада 2005 р.

Березанський коледж МАУП на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Академії, протокол №21 від 30 березня 2007 р., був перейменований на Березанську філію МАУП.

Березанську філію МАУП реорганізовано у Представництво ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом» «Березанський центр дистанційного навчання» рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом», протокол №10 від 12 травня 2015 р.

Керівництво Представництвом ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом» «Березанський центр дистанційного навчання» здійснює директор – Кащеєва Галина Миколаївна, доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри економіки та менеджменту Всеукраїнського університету ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом».

Юридична адреса Представництва ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академя управління персоналом» «Березанський центр дистанційного навчання»: Київська обл., м. Березань, вул. Академіка Дородніцина, 8.,

тел. (04576)6-13-79

Головні напрямки та завдання діяльності визначаються Академією згідно з чинним законодавством України.

Головними завданнями та напрямами діяльності ЦДН є:

          наявні програми академічної мобільності та існуючі критерії відбору;

     -    надання студентам консультативних послуг під час оформлення

           документів для участі у програмах академічної мобільності;

Здійснюється підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами згідно з державними стандартами.

Дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні риси:

Гнучкість. Можливість займатись у зручний для себе час, у зручному місці і темпі (цілодобовий доступ до навчальних матеріалів, тестів, завдань, що розміщені в системі ДН). Нерегламентований відрізок часу для засвоєння дисципліни в межах навчального семестру.

Модульність. Можливість з набору навчальних курсів — модулів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам.

Паралельність. Паралельне з професійною діяльністю навчання, можливість навчання на двох спеціальностях/рівнях.

Охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронним бібліотекам, банкам даних, навчальним матеріалам в системі ДН, тощо) великої кількості студентів. Спілкування через форуми, чати, викладачів та студентів (у т. ч. з різних регіонів).

Технологічність. Використання в освітньому процесі останніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий інформаційний простір.

Соціальна рівність. Рівні можливості отриманні освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я, матеріальної забезпеченості студента (оскільки, в більшості випадків, освіта у дистанційному режимі дешевша за традиційну).

Інтернаціональність. Експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

Нова роль викладача. ДО розширює та оновлює роль викладача, який має координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати курси, що викладаються, підвищувати творчу активність і кваліфікацію у відповідності до нововведень та інновацій у навчальному процесі.

Позитивний вплив здійснює ДО і на студента, підвищуючи його творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до нових знань, розвиваючи культуру спілкування та вміння використовувати інформаційні ресурси, самостійно приймати відповідальні рішення.